ВУЗ ШАГ

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17

 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

29

29

0

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

29

29

0

працюють у закладі освіти за сумісництвом

2

2

0

 

 

Примітка. Із них 2 чол. у відпустці для догляду за дитиною.

 

 

 

 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

 

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найме-нування посади

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

№ з/п

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1

 

Лагутіна Ольга Вікторівна

Директор

Криворізький державний педагогічний інститут, 1996, Біологія,  вчитель біології

Відповідає займаній посаді, 2017

25

ДОІППО, 2017 р.

СПК № ДН 24983906/8229-17, 06.12.2017 р.

 

Біологія, екологія, природознавство

Вчитель біології

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший вчитель», 2013 р.

ДОІППО, 2017 р.

СПК № ДН 24983906/8229-17, 06.12.2017 р.

 

2

 

Качуровська Ірина Іванівна

Заступ-ник директор-ра з НВР

Криворізький державний педагогічний інститут, 1998, Українська мова і література,  вчитель української мови і літератури

-

18

-

 

Українська мова та література, зарубіжна література

Вчитель українсь-ку мови та літерату-ри, зарубіж-на літерату-ри

відповідає раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2017

ДВНЗ «КНУ» КПІ,

09.10.2015

№ 02/08-30

 

3

 

Глоба Марина Анатоліївна

Заступ-ник директора з ВР

Криворізький державний педагогічний інститут, 1994, Праця і професійне навчання,  спеціаліст праці і професійного навчання (обслуговуюча праця)

Відповідає займаній посаді,  2014

23

ДОІППО, 23.11.2012, № 12094

 

 

 

Креслення, технології, обслуговуюча праця, технічна праця

Вчитель креслен-ня, технолог-гій, обслуго-вуючої  праці, технічної праці

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2014

ДОІППО, 02.12.2016,

СПК № ДН 24983906/8206-16

 

4

Початкова школа

Казак Ольга Іванівна

Вихова-тель ГПД

Криворізький державний педагогічний університет, 2003, Початкове навчання, вчитель початкових класів

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 2015

13

ДВНЗ КДПУ, 05.05.2017

№ 23-544

 

5

Фізика

Корабльова Людмила Олексіївна

Вчитель фізики

Костромський педагогічний інститут, 1972, Фізика, учитель фізики середньої школи

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист», 2017

46

ДВНЗ КДПУ, 24.03.2017

№ 23-304

 

 

6

Інформатика

Василенко Тетяна Василівна

Вчитель інформа-тики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1981, Математика, вчитель математики

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вчитель-методист», 2017

36

ДВНЗ «КНУ» КПІ,

18.04.2014

№ 388/2014

 

7

Українська мова та література, зарубіжна література

Шевченко Наталія Володимирівна

Вчитель українсь-кої мови та літерату-ри

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997, Українська мова та література, вчитель української мови та літератури

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший вчитель», 2017

22

ДВНЗ «КНУ КПІ», 28.02.2014

12 СПК 975819

 

8

Хімія, «Основи здоров’я»

Васильєва Ірина Григорівна

Вчитель хімії

Дніпропетровський державний університет, 1997, Хімія, хімік, викладач

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», 2015

23

ДВНЗ КДПУ,

31.03.2017

№ 23-328

 

 

9

Географія, біологія, економіка

Ткаченко Вікторія Володимирівна

Вчитель географії

Криворізький державний педагогічний інститут, 1994, Географія та біологія, спеціаліст географії та біології

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2016

25

ДВНЗ «КНУ» КПІ, 07.11.2014

12 СПК 994605

 

10

Математика (алгебра, геометрія)

Жук Валентина Василівна

Вчитель марема-тики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1978, Математика і фізика, вчитель математики і фізики

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2014

39

КДПУ,

25.11.2016

№ 23-303

 

11

Початкова школа

Липовецька Неля Ростиславів-на

Вчитель початко-вих класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1985, Біологія з додатковою спеціальністю хімія, вчитель біології і хімії

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2014

23

ДВНЗ КДПУ, 17.11.2017 № 23-291

 

12

Фізична культура

Гужеля Олександра Миколаївна

Вчитель фізичної культури

Черкаський педагогічний інститут, 1982, Фізичне виховання,  вчитель фізичної культури та звання вчителя середньої школи

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015

27

ДОІППО,

21.04.2017

СПК № ДН 24983906/2921

 

13

Історія, правознавство, «Людина і суспільство»

Бойкова Тетяна Іванівна

Вчитель історії

Дніпропетровський державний університет, 1996, Історія,   історик, викладач історії і суспільствознавства

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»,  2014

27

ДВНЗ КДПУ, 06.10.2017,

№ 23-58

 

14

Початкова школа, образотворче мистецтво

Ревенко Олена Георгіївна

Вчитель початко-вих класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1987, Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю образотворче мистецтво,  вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва

відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», 2014

32

ДВНЗ «КНУ» КПІ, 07.03.2014,

12 СПК 992868

 

15

Початкова школа

Кіца Леся Олександрі-вна

Вчитель початко-вих класів

Криворізький державний педагогічний інститут, 1987, Педагогіка і методика початкового навчання та музика, вчитель початкових класів і музики

відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», 2016

30

ДВНЗ «КНУ» КПІ, 04.04.2014

12 СПК 992804

 

16

Російська мова

Шелудько Ніна Степанівна

Вчитель російсь-кої мови

Чернівецький державний університет, 1975, Російська мова та література, філолог, викладач російської мови та літератури

відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», 2015

43

ДВНЗ КДПУ, 07.04.2017, № 23-402

 

17

Інформатика

Никифорен-

ко Володимир Віталійович

Вчитель інформа-тики

КГРІ, 1997,  Електропостачання та електрозбереження, гірничий інженер-електрик

відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», 2017

15

ДОІППО,

14.12.2016

СПК № ДН 24983906/6245

 

18

Початкова школа

Тупало Ольга Михайлівна

Вчитель початко-вих класів

Жовтоводське педагогічне училище, Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи,  учитель початкових класів вихователь,

Криворізький державний педагогічний університет, 2001, Українська мова і література, вчитель української мови і літератури

відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», 2012

26

ДВНЗ КДПУ,

17.11.2017

№ 23-294

 

19

Українська мова та література, зарубіжна література

Яким Наталя Володимирі-вна

Вчитель українсь-кої мови та літерату-ри

Криворізький державний педагогічний університет, 2006, Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, вчитель  української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 2015

11

КВНЗ «ХАНО», 19.03.2014 № 9024

 

20

Англійська мова

Морозова Галина Іванівна

Вчитель англійсь-кої мови

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1972,

французька та англійська мови,

вчитель французької та англійської мов

спеціаліст, 2017

50

-

 

21

Англійська мова

Красножон Олена Юріївна

Вчитель англійсь-кої мови

 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2015, Мова і література, філолог. Вчитель мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури

-

2

-

у відпустці для догляду за дитиною

22

Англійська мова

Лахно Владислава Вадимівна

Вчитель англійсь-кої мови

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2012, Мова і література (англійська),  вчитель мови (англійської, німецької) і зарубіжної літератури

-

4

ДВНЗ КДПУ, 24.02.2017 № 23-57

у відпустці для догляду за дитиною

23

Англійська мова

Шведова Катерина Михайлівна

Вчитель англійсь-кої мови

Харківський державний університет, 1992, Німецька мова та література, філолог, викладач німецької мови та літератури, англійської мови, перекладач

відповідає раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії», 2013

24

ДВНЗ «КНУ» КПІ, 14.02.2014

12 СПК 965908

 

24

Англійська мова

Караба Яна Сергіївна

Вчитель англійсь-кої мови

Криворізький державний педагогічний університет, 2010,  Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, вчитель української мови і літератури та мови (англійської) і зарубіжної літератури

-

5

-

 

25

Математика (алгебра, геометрія)

Данко Наталія Вікторівна

Вчитель марема-тики

Криворізький державний педагогічний інститут, 1971, Фізика та математика, вчитель фізики та математики середньої школи

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2016

46

ДВНЗ «КНУ» КПІ

28.11.2014

12 СПВ 067035

 

26

Педагог-організатор

Лапченко Юлія Петрівна

Педагог-організа-тор

Криворізьке міське музичне училище, 2000, Хорове диригування, 

керівник хору, викладач, учитель музики

10 розряд, 2000

 

10

-

 

Музичне мистецтво, мистецтво, художня культура

 

 

27

 

Тітова Анастасія Анатоліївна

Психолог

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2013, Біологія, біолог. Вчитель біології та екології. Практичний психолог у начальних закладах

Спеціаліст, 2013

4

ДОІППО, 22.09.2017

СПК № ДН 24983906/6280

 

 

Соціаль-ний педагог

ДОІППО, 22.09.2017

СПК № ДН 24983906/6280

Особи, які працюють за сумісництвом

28

«Захист Вітчизни»

Кавун Віталій Володими-рович

Вчитель предмету «Захист Вітчиз-ни»

Казанське вище танкове командне училище, 1989, командна тактична танкових військ, кваліфікація інженер з експлуатації бронетанкової й автомобільної техніки

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»,

2014

 

ДОІППО, 10.02.2017, СПК № ДН 24983906/873

 

29

 

Чекалова  Оксана Едуардівна

Керівник гуртка

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2015,  Образотворче мистецтво, вчитель образотворчого мистецтва, етики, естетики

10 розряд, 2015

3

-